- Державний Архів Харківської Області - http://archives.kh.gov.ua -

Нові публікації архівних покажчиків

На вебсайті Державного архіву Харківської області у рубриці “Електронний архів” (“Комп’ютерні бази даних”) [1] оприлюднено:

Іменний покажчик до опису № 287 фонду ф.3 “Канцелярія Харківського губернатора”;
Іменний покажчик до опису № 11 фонду ф.14 “Харківське губернське дворянське депутатське зібрання”;
Географічний покажчик до фонду ф.25 “Харківська губернська креслярня”;
Іменний покажчик до фонду ф.25 “Харківська губернська креслярня”;
Іменний покажчик до фонду ф.52 “Управління поліцмейстера м. Харків”.

Покажчики доступні для завантаження у форматі DjVu.