- Державний Архів Харківської Області - http://archives.kh.gov.ua -

Дорадчі органи

Дорадчі органи Державного архіву Харківської області 

Колегія  [1]

Експертно-перевірна комісія (ЕПК) [2]

Науково-методична рада (НМР) [3]

Плани роботи

2021 рік

План роботи колегії  на 2021 рік [4] (файл у форматі PDF – 2,69 Мб)

План роботи науково-методичної ради на 2021 рік [4] (файл у форматі PDF –  2,32 Мб)

План роботи експертно-перевірної комісії на 2021 рік [5] (файл у форматі PDF -8,07  Мб)