- Державний Архів Харківської Області - http://archives.kh.gov.ua -

Нормативна база

Нормативна база

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про захист інформації в автоматизованих системах” [1]
Закон України “Про Національну програму інформатизації” [2]
Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” [3]
Закон України “Про електронний цифровий підпис” [4]
Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади [5]
Постанова Кабінету Міністрів “Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” [6]
Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України” [7]
Розпорядження Кабінету Міністрів від 05.11.2014 № 1135-р “Про затвердження плану заходів щодо захисту державних інформаційних ресурсів” [8]
Наказ Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.08.2012 № 1236/5/453 “Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису” [9]
Наказ Міністерства юстиції України від 01.11.2012 № 1600/5 “Про затвердження Порядку роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису” [10]
Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 “Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання” [11]