- Державний Архів Харківської Області - http://archives.kh.gov.ua -

Ревізькі казки Харківської губернії

Ревізьки казки — це документи, що відображають проведення ревізій податного населення Російської імперії у XVIII — 1-й половині XIX ст., що проводилися з метою подушного податкового обкладання населення.
До ревізьких казок (крім 1, 2 та 6 ревізій) включали особи чоловічої і жіночої статі (але в зведених таблицях жіноча стать ніколи не фігурувала) незалежно від віку і працездатності, за винятком дворян, духівництва, чиновників, купців, почесних громадян, які не підлягали оподаткуванню. Ревізькі казки містять відомості про чисельність населення, його географічне розміщення, становий і національний склад, а також про вік і сімейний стан.
Всього у Російській імперії було проведено 10 ревізій:
1. 1719-1727 рр.
2. 1744-1747 рр.
3. 1762-1764 рр.
4. 1781-1783 рр.
5. 1795 рр.
6. 1811 р.
7. 1816 р.
8. 1835 р.
9. 1850 р.
10. 1858 р.
У Лівобережній Україні першим подушним обліком населення була четверта ревізія, яка проводилася у 1781-1787 роках, оскільки на початку цього періоду Лівобережжя остаточно втратило автономію.
У Державному архіві Харківської області в архівному фонді № 31, Харківської казенної палати, зберігаються реєстри («ревізькі казки») 4-10 всеросійських переписів населення м Харкова і Харківської губернії.
Вони є цінним джерелом для проведення демографічних, соціально-економічних та генеалогічних досліджень.

УВАГА!  Оцифровані справи доступні для завантаження у форматі .djvu їх перегляд здійснюється за допомогою спеціальної програми. Завантажте програму Djvu reader [1]

№ фонду № опису  № справи Назва заголовку

(мовою оригіналу)

Зазначення формату для завантаження 
31
 
141 [2]

(файл у форматі PDF – 83.3 Мб)

 

 

1  Ревизские сказки на подданных черкас Ахтырского, Лебединского и Недригайловского  округов. 1782 г.  Частина 1  [3](арк. 1-345) [3]

DJVU –  45,4 Мб

Частина 2

(арк. 346 – 665 [4])

DJVU –  57,4 Мб

Частина 3  [5]

(арк. 666-871) [5]

DJVU –  35 Мб

2 Ревизские сказки на обывателей Ахтырского округа. 1782 г. Частина 1 [6]

(арк. 1 – 547) [6]

DJVU –  101 Мб

Частина 2  [7]

(арк. 548-736 [7])

DJVU –  31,4 Мб

3 Ревизские сказки на подданных черкас Богодуховского округа. 1782 г.  DJVU –  132 Мб [8]
4 Ревизские сказки на подданных черкас Краснокутского округа. 1782 г.  DJVU –  66,9 Мб [9]
5 Ревизские сказки на войсковых обывателей Краснокутского округа. 1782 г. Частина 1 (арк. 1 -557) DJVU – 77,9 Мб [10]

Частина 2 (арк. 558-707) [11]

DJVU – 24,3 Мб

Частина 3 (арк. 708-883) [12]

DJVU – 144 Мб

6 Ревизские сказки на крестьян Харьковского наместничества Богодуховского округа. 1782 г. Частина 1 [13]

(арк. 1-521) [13]

DJVU – 90,7 Мб

Частина 2 [14]

(арк. 522 – 574) [14]

DJVU – 8,60 Мб

7 Ревизские сказки на крестьян Белопольского округа Богодуховского округа. [Лебединский, Недригайловский, Хотмыжский округа] 1782 г. DJVU –  96,6 Мб [15]
8 Ревизские сказки на поданных черкас Валковского округа. 1782 г. DJVU –  86,1 Мб [16]
9 Статистические сведения о наличии населения по званиям в уездах Слободско-Украинской губернии за 1800 – 1801 годы.  DJVU – 88,1 Мб [17]
10 Ревизские сказки на поданных черкас Волчанского округа. 1782 г. Частина 1

DJVU – 80 Мб [18]

Частина 2

DJVU –  52,7 Мб [19]

11 Ревизские сказки на крестьян Волчанского округа. 1782 г. DJVU – 135 Мб [20]
12 Ревизские сказки на обывателей Волчанского округа. 1782 г. DJVU – 99 Мб [21]
14 Ревизские сказки на казенных обывателей г. Золочева и Богодуховского округа. 1782 г. DJVU –  138 Мб [22]
15 Ревизские сказки на подданных черкас Золочевского округа. 1782 г. DJVU –  120 Мб [23]
16 Ревизские сказки на крестьян Харьковского наместничества (г. Золочев, Золочевский округ, г. Валки, Валковский округ, г. Ахтырка и Ахтырский округ). 1782 г. DJVU –  77,2 Мб [24]
17 Ревизские сказки на однодворцев Харьковского наместничества. 1782 г.  Частина 1

DJVU –   128 Мб [25]

Частина 2 

DJVU –   25,3 Мб [26]

18 Ревизские сказки на поданных  черкас Изюмского округа. 1782 г. DJVU –  88 Мб [27]
19 Ревизские сказки на поданных войсковых обывателей Изюмского округа. 1782 г. Частина 1

DJVU –   114 Мб [28]

Частина 2 

DJVU –   19,3 Мб [29]

21 Статистические данные на подданных черкас Лебединского округа. 1782 г. Частина 1

DJVU –   87,8 Мб [30]

Частина 2 

DJVU –  15,8  Мб [31]

 

22 Статистические данные на подданных черкас Надригайловского округа. 1782 г. DJVU –  159  Мб [32]
23 Ревизские сказки на обывателей Лебединского округа. 1782 г. DJVU –  112  Мб [33]
25 Ревизские сказки на войсковых обывателей по округам Харьковского наместничества. 1782 г.  DJVU –  121  Мб [34]
26 Ревизские сказки на поданных черкас Миропольского округа округа. 1782 г. Частина 1

(арк. 1-588)

DJVU –  127 Мб [35]

Частина 2  (арк. 592-1014)

DJVU –  76,7 Мб [36]

27 Ревизские сказки на поданных черкас Сумского округа округа. 1782 г. Частина 1

(арк. 1-585)

DJVU –  118 Мб [37]

Частина 2  (арк. 588-1037)

DJVU –  97,2 Мб [38]

 

28 Ревизские сказки на поданных черкас Белопольского округа. 1782 г. Частина 1

(арк. 1-525)

DJVU –  136 Мб [39]

Частина 2  (арк. 526-996)

DJVU –   108 Мб [40]

 

29 Ревизские сказки на поданных черкас Миропольского округа. 1782 г. DJVU –  83,4  Мб [41]
30 Ревизские сказки на войсковых обывателей Миропольского округа. 1782 г. DJVU –  76,7  Мб [42]
31 Ревизские сказки на поданных черкас Хотьмыжского округа. 1782 г. Частина 1

(арк. 1-488)

DJVU – 133 Мб [43]

Частина 2  (арк. 489-1062)

DJVU –  138  Мб [44]

33 Ревизские сказки на поданных однодворцев Хотьмыжского уезда и округа. 1782 г. Частина 1

(арк. 1-586)

DJVU – 91,4 Мб [45]

Частина 2

(арк. 587-1104)

DJVU –  114 Мб [46] 

34 Ревизские сказки на поданных черкас Чугуевского округа. 1782 г. DJVU –  104  Мб [47]
35 Ревизские сказки на крестьян Чугуевского округа. 1782 г. DJVU – 90 Мб [48]
36 Ревизские сказки обывателей Чугуевского округа. 1782 г. Частина 1

(арк. 1-560)

DJVU – 117 Мб [49]

Частина 2

(арк. 561-619 зв.)

DJVU – 13,1 Мб [50]

170 Ревизские сказки на обывателей и однодворцев Змиевского уезда. 1816 г. Частина 1 (арк. 1-209) [51]

DJVU –  101 Мб

Частина 2  (арк. 210-435) [52]

DJVU –  106 Мб

Частина 3 (арк. 436-647) [53]

DJVU –  102 Мб

Частина 4 (арк. 648- 863) [54]

DJVU –  111 Мб

Частина 5 (арк. 864-955) [55]

 DJVU –  48,9 Мб

440 Ревизские сказки на помещичьих крестьян Змиевского уезда. Том I.  1858 г. DJVU –  180 Мб [56]
441 Ревизские сказки на помещичьих крестьян Змиевского уезда. Том II.  1858 г. DJVU –  219 Мб [57]
 

543

 

 

 

Ревизские сказки на вольноотпущенных крестьян, причисленных к мещанам г. Харькова. 1858 г. Частина 1 (арк. 1 – 202) [58]

DJVU –  100 Мб

Частина  2 (арк. 203-424) [59]

DJVU –  98,2 Мб