- Державний Архів Харківської Області - http://archives.kh.gov.ua -

Науково-довідковий апарат

Науково-довідковий апарат станом на 01.01.2020 року 

Путівники

Путівник Державного архіву Харківської області. – під ред. к.і.н. К.К.Шияна. – Харківське книжкове видавництво. – 1959. – 515 с. [1] (файл у форматі djvu -49,9 Мб)

Путівник Державного архіву Харківської області. – під ред. д.і.н. П.П. Гудзенко. – 1981. – 294 с. [2]  (файл у форматі djvu -17,8 Мб)

Путівник Державного архіву Харківської області (рукопис). Харків 2008 р.  – 1022 с. [3](файл у форматі PDF – 3,80 Мб)

Описи – 18803

Огляди фондів
фондові – 13
тематичні [4] – 13

Історичні довідки [5] – 6

Каталоги
Систематичний – 1388227 карток
Іменний – 33719 картки
Географічний – 95161 картка
Фотокаталог – 39743 карток
Фонокаталог – 11456 карток
Кінокаталог – 4689 карток
Відеокаталог – 925 картки

Покажчики

міжфондові [6] – 6

фондові
систематичні – 17
іменні – 23
географічні – 7

Комп’ютерні бази даних

Громадяни, що були вивезені на примусові роботи до фашистської Німеччини (м. Харків, Харківська область) – 94807 прізвищ.
Громадяни, що були розкуркулені в 1920 – 1930-х рр. – 46824 прізвища.
Покажчик до метричних книг (церкви різних повітів Харківської губернії за 1749 – 1890 роки, ф.40, оп. 105, 109, 110, 112,113) – 40029 записів.
Соціальні групи населення у ревізьких казках (ф.31, оп.141) – 56705 записів .
Архівні фонди Державного архіву Харківської області – 19274 фонд.

До уваги дослідників комп’ютерні бази даних доступні для завантаження!

Комп’ютерні бази даних:

1. «Соціальні групи населення у ревізьких казках (ф.31, оп.141)» – 56705 записів;
2. «Громадяни, що були розкуркулені в 1920 – 1930-х рр.», – 46824 прізвища;
3. «Покажчик до метричних книг (церкви різних повітів Харківської губернії за 1749 -1890 роки, ф. 40, oп. 105, 109, 110, 112, 113)» – 40029 записів – доступні для завантаження у форматі Zip

Бази  [7](завантаження у форматі Zip – 4,76 Мб)

Звертаємо увагу користувачів, що географічно-предметний покажчик до реєстрів («ревізьких казок») IV-X Всеросійських переписів населення по повітах Харківської губернії зберігається у довідково-інформаційному фонді Державного архіву у машинописному вигляді. База даних «Громадяни, що були розкуркулені в 1920 – 1930-х рр.» не є повною інформацією з даної тематики через великий обсяг документів, які мають бути досліджені.