- Державний Архів Харківської Області - http://archives.kh.gov.ua -

Інформуємо громадськість

Перелік основних ювілейних та пам’ятних дат, пов’язаних із Харківщиною на 2020 рік [3]  (файл у форматі PDF – 177 КБ)

 До уваги юридичних та фізичних осіб!

Роз’яснювальний лист Державної архівної служби України Про застосування Переліку типових документів  [4]

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Державного архіву Харківської області [5]

 До уваги власників приватних архівних зібрань!

Державний архів Харківської області, з метою виявлення документів Національного архівного фонду, проводить роботу з пошуку приватних архівних зібрань в межах Харкова та Харківської області, і пропонує їх власникам співпрацю в напрямі визначення документів Національного архівного фонду та взяття їх на облік.

Детальну інформацію з даного питання можна отримати у відділі формування НАФ та діловодства держархіву області за телефоном 731-26-43