Допоміжне меню

korr
tyzhden-prava
qiFsB_croper_ru444

Доступ до публічної інформації

05.05.2018Распечатать

Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.11 № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” наказом Держархіву від 7.07.2011 р. № 28 затверджено форму запиту на інформацію та порядок її подання.

Відповідальні за роботу щодо доступу до публічної інформації 

1. Начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення  Ельксніт Марія Іванівна, контактний телефон (057) 731 – 42- 29;

2. Заступник начальника відділу інформації, використання документів та документального забезпечення  Гунько Юлія Павлівна, контактний телефон (057) 731- 26 -62.

Інформуємо, що запит на інформацію може бути поданий до: Державного архіву Харківської області на поштову адресу: 61003, м. Харків, просп. Московський, 7

Форма для подання до Державного архіву Харківської області письмового запиту на отримання публічної інформації (файл у форматі doc – 14 Кб)

Роз’яснення щодо виконання архівними підрозділами області Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Згідно роз’яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України як центрального органу виконавчої влади з формування  та реалізації державної політики в інформаційній сфері від 01.10.2012 № 5081/32/5 запити з питань отримання відомостей за архівними документами не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюються положенням законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію” та “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

Нормативно-правова база

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Оприлюднена публічна інформація

Номенклатура справ Державного архіву Харківської області на 2018 рік (файл у форматі PDF – 87,5 МБ)

Положення про Державний архів Харківської області (27.12.2016 № 637)

Наказ заступника директора Державного архіву Харківської області від 26.11.2014 року № 82 “Про затвердження порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Харківської області” (файл у форматі PDF – 142 Кб)

Порядок доступу до приміщень і на територію Державного архіву Харківської області (файл у форматі PDF – 103 Кб)

Додаток до порядку 1 (файл у форматі PDF – 91,3 Кб)

Додаток до порядку 2 (файл у форматі PDF – 79,9 Кб)

Додаток  до порядку 3 (файл у форматі PDF – 166 Кб)

Додаток до порядку 4 (файл у форматі PDF – 77,1 Кб)

Додаток до порядку 5 (файл у форматі PDF – 81,8 Кб)

Додаток до порядку 6 (файл у форматі PDF – 131 Кб)

Фінансові ресурси

Кошторис на 2018 рік (файл у форматі PDF – 7,31 Мб)

Звіти про розгляд запитів на отримання інформації

2017

Упродовж звітного періоду 2017 року до Державного архіву Харківської області від управління забезпечення доступу до публічної інформації надійшло 28 запитів на публічну інформацію, упродовж аналогічного періоду минулого року кількість таких запитів склала 28.
Запити, що надійшли поточного року, стосувалися надання копій рішень Харківського облвиконкому, Велико-Данилівської селищної ради депутатів трудящих; велика кількість запитів стосувалася інформації зі штатного розпису та фонду заробітної плати архіву; копій декларацій державних службовців за 2015 рік; кількості державних службовців та переліку категорій держслужбовців гр. «Б»; про кадрову політику; статистичних даних по Харківської області; про роботу Харківської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, ін.
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 р. № 2939-VI щодо реалізації права громадян на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом заявник має право згідно з положеннями Закону у разі необхідності звернутися до Державного архіву Харківської області для одержання інформації, якщо вона знаходиться у його володінні.
Відповідно до роз’яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України, надісланого до Державного архіву Харківської області Державною архівною службою 16 жовтня 2012 року за № 02.3/3261, запити з питань отримання відомостей за архівними документами не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюється положеннями законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію” та “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.
Якщо запити не підпадали під категорію запитів з публічної інформації, заявникам оперативно у той же день було рекомендовано звернутися безпосередньо до столу довідок Державного архіву для вирішення порушених у запитах питань. У випадку, якщо звернення є запитом на публічну інформацію, співробітники архіву надавали вичерпну інформацію з потрібного питання у строки, визначені законодавством.
Усі запити на публічну інформацію, що надходили до Державного архіву протягом 2017 року, виконані вчасно на належному рівні.

2016

Упродовж звітного періоду 2016 року до Державного архіву Харківської області від управління забезпечення доступу до публічної інформації надійшло 28 запитів на публічну інформацію, упродовж аналогічного періоду минулого року кількість таких запитів склала 15.
Запити, що надійшли поточного року, стосувалися надання копій рішень Харківського облвиконкому, Велико-Данилівської селищної ради депутатів трудящих; велика кількість запитів стосувалася інформації зі штатного розпису та фонду заробітної плати архіву; копій декларацій державних службовців за 2015 рік; кількості державних службовців та переліку категорій держслужбовців гр. «Б»; про кадрову політику; статистичних даних по Харківської області; про роботу Харківської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, ін.
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 р. № 2939-VI щодо реалізації права громадян на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом заявник має право згідно з положеннями Закону у разі необхідності звернутися до Державного архіву Харківської області для одержання інформації, якщо вона знаходиться у його володінні.
Відповідно до роз’яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України, надісланого до Державного архіву Харківської області Державною архівною службою 16 жовтня 2012 року за № 02.3/3261, запити з питань отримання відомостей за архівними документами не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюється положеннями законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію” та “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.
Якщо запити не підпадали під категорію запитів з публічної інформації, заявникам оперативно у той же день було рекомендовано звернутися безпосередньо до столу довідок Державного архіву для вирішення порушених у запитах питань. У випадку, якщо звернення є запитом на публічну інформацію, співробітники архіву надавали вичерпну інформацію з потрібного питання у строки, визначені законодавством.
Усі запити на публічну інформацію, що надходили до Державного архіву протягом 2016 року, виконані вчасно на належному рівні.

2015

У 2015 році держархівом області одержано 15 запитів на публічну інформацію, в яких заявники зверталися з метою отримання відомостей про перелік вакантних посад в архіві та облдержадміністрації, кількість юристів в ХОДА, копії протоколів установчих зборів громадської ради в облдержадміністрації, кількість працівників, які отримують доплату за вчені звання, графік роботи та часи прийому громадян в архіві, наявність документів організацій та установ, копій рішень виконавчих комітетів райвиконкомів міста Харкова, пошук інформації про родичів за допомогою архіву, інше.
Відповідно до роз’яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України, надісланого до Державного архіву Харківської області Державною архівною службою 16 жовтня 2012 року за № 02.3/3261, запити з питань отримання відомостей за архівними документами не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюється положеннями законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію” та “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 р. № 2939-VI щодо реалізації права громадян на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом заявник має право згідно з положеннями Закону у разі необхідності звернутися до Державного архіву Харківської області для одержання інформації, якщо вона знаходиться у його володінні.

2014 

У 2014 році держархівом області одержано 17 запитів на публічну інформацію, в яких заявники зверталися з метою отримання відомостей про наявність вакансій у держархіві області, копій рішень виконавчих комітетів місцевих рад, актів вводу до експлуатації будівель, архівних довідок про роботу, про реєстрацію актів громадянського стану, інформації щодо заходів ліцензування комп’ютерних програмних продуктів. Запити, що надійшли, виконано вчасно. Відповіді заявникам надано через управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації.
Відповідно до роз’яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України, надісланого до Державного архіву Харківської області Державною архівною службою 16 жовтня 2012 року за № 02.3/3261, запити з питань отримання відомостей за архівними документами, не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України “Про доступ до піблічної інформації”. Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюється положеннями законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію” та “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.
Доступ до інформації про діяльність держархіву області здійснюється відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

2013

У 2013 році держархівом області одержано 19 запитів на публічну інформацію, в яких заявники зверталися з метою отримання відомостей про наявність вакансій у держархіві області, копій рішень виконавчих комітетів місцевих рад, актів вводу до експлуатації будівель, архівних довідок про роботу, про реєстрацію актів громадянського стану, інформації про заснування населених пунктів Харківської області. Запити, що надійшли, виконано вчасно. Відповіді заявникам надано через управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації.
Відповідно до роз’яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України, надісланого до Державного архіву Харківської області Державною архівною службою 16 жовтня 2012 року за № 02.3/3261, запити з питань отримання відомостей за архівними документами, не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України “Про доступ до піблічної інформації”. Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюється положеннями законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію” та “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.
Доступ до інформації про діяльність держархіву області здійснюється відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

2012

У 2012 році держархівом області одержано 24 запити на публічну інформацію, в яких заявники зверталися з метою отримання копій рішень виконавчих комітетів місцевих рад, актів вводу до експлуатації будівель, інформації про заснування населених пунктів Харківської області. Запити, що надійшли, виконано вчасно. Відповіді заявникам надано через управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації.
Відповідно до роз’яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України, надісланого до Державного архіву Харківської області Державною архівною службою 16 жовтня 2012 року за № 02.3/3261, запити з питань отримання відомостей за архівними документами не відносяться до категорії запитів, що підпадають під дію Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Порядок розгляду та виконання таких запитів регулюється положеннями законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію” та “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.
Доступ до інформації про діяльність держархіву області здійснюється відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Оберіть мову

Архів новин

Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лис    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Реєстрація

Зареєструватися
Besucherzahler russian ladies
счетчик посещений