Допоміжне меню

tyzhden-prava
qiFsB_croper_ru444

Нормативна база

Закони України

Про Національний архівний фонд та архівні установи (із змінами)

Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тотального режиму 1917-1991 років № 316-VIII від 09.04.2015

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією № 221-VII от 18.04.2013

Накази Міністерства юстиції України, розроблені Укрдержархівом

Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України” від 27.11.2017 № 3790/5

Наказ Міністерства юстиції України “Про забезпечення зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції” від 07.09.2015 р. № 1656/5

Про затвердження Порядку підготовки архівними установами документів Національного архівного фонду до експонуванняна виставках та в інших інформаційних заходах 01 вересня 2014 року № 1445/5

Постанови 

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 “Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації 

Положення

Положення про архівний відділ міської ради (Наказ Міністерства юстиції України від 16.06.2016 № 1693/5)

Положення про організацію роботи архівів (Наказ Міністерства юстиції України від 27.05.2015 № 797/5)

Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду (Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5) – файл у форматі PDF – 143 КБ

Про затвердження Типового положення про секретний архівний підрозділ державного органу. органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (Наказ Міністерства юстиції України від 12.02.2015 № 167/5/104)  – файл у форматі PDF – 130 КБ

Про внесення змін до Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації (Наказ Міністерства юстиції України від 19.01.2015 № 75/5)

Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду від 02.06.2014 № 864/5

Укладання положення про експертну комісію об’єднання громадян, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності. Рекомендації. Файл в форматі PDF (165 KB) (Наказ Укрдержархіву від 17.07.2013 № 96)

Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради від 19.06.2013 № 1226/5

Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації від 19.06.2013 № 1227/5

 Про внесення зміни до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації (наказ Міністерства юстиції України від 27.06.2018 № 2057/5)

Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя від 19.06.2013 № 1228/5

Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації від 26.09.2012 № 887

Наказ Міністерства юстиції від 24.05.2012 №779/5 Про затвердження Положення про Центральну експертно-перевірну комісію Державної архівної служби України

Правила

Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях  (наказ Міністерства юстиції України від 04.07.2018 № 2277/5)

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181)

Про внесення змін до правил роботи архівних установ (наказ Міністерства юстиції України від 31.01.2015 № 131/5)

Про затвердження Правил роботи архівних установ України від 08.04.2013 № 656/5

Основні правила роботи державних архівів України, К., 2004. (файл у форматі pdf)

Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, К., 2000. (файл у форматі pdf)

Порядки 

(НОВЕ!) Про внесення змін до Порядку приймання-передавання документів Національного архівного фонду та інших архівних документів від однієї архівної установи до іншої від  (Наказ Міністерства юстиції України 19.03.2020 № 1038/5)

(НОВЕ!) Про затвердження Порядку зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду (Наказ Міністерства юстиції України від 19.12.2019 № 4076/5) 

(НОВЕ!) Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам (Наказ Міністерства юстиції України від 03.12.2019 № 3862/5)

Зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам (Наказ Міністерства юстиції України від 27.06.2018 № 2059/5 )

Зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам (Наказ Міністерства юстиції України від 06.07.2015 № 1125/5 )

Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належить державі, територіальним громадам (Зареєстровано у Міністерстві юстиції України № 1983/24515 від  21 листопада 2013 року )

Порядок створення копій унікальних документів для страхового фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів (Наказ Міністерства юстиції України від 28.09.2015 № 1829/5)

Порядок доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання (Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.2015 № 674/5) – файл у форматі PDF-240 КБ

Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів   та оформлення архівних довідок (копій, витягів) (Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 295/5) – файл  у форматі PDF – 151 КБ

Порядок проведення перевірок стану архівної справи в архівних установах України –  файл у форматі PDF – 105 КБ) (Додаток 1 – файл у форматі PDF -116 КБ ). (Додаток 2 -файл у форматі PDF -101 КБ ). (Додаток 3 – файл у форматі PDF -99 КБ)

Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання (Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 року № 1421/26198)

Порядок підготовки архівними установами документів Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших інформаційних заходах  (Наказ Міністерства юстиції України від 01.09.2014 року  № 1445/5  та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.09.2014 року  за № 1072/25849)

Порядок доступу до приміщень і на територію державних архівних установ, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 11.07.2014 року № 117/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2014 року за № 810/25587.

Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання від 28 листопада 2012  № 1103

Порядок заповнення паспорта архівного підрозділу установи, організації, підприємства. Методичні рекомендації. К., 2012  (файл у форматі pdf)

Порядок доступу до приміщень і на територію державних архівних установ (Зареєстровано у Міністерстві юстиції України № 1190/15881 від 12.12.2008). (файл у форматі pdf)

Переліки 

Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві. Постанова Кабінету Міністрів України   від 12.08.2015 року № 584.

Про внесення змін до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням   соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду. Наказ Міністерства юстиції України від 16.03.2015 року № 366/5. (файл у форматі PDF – 91.5 КБ)

Перелік типових документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничий діяльності підприємств, установ і організацій, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.07.2014 року № 1188/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.07.2014 року за № 873/25650.

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів. Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5.

 Перелік документів, що створюються під час  діяльності Державної архівної служби України, державних та інших архівних установ України, спеціальних установ страхового фонду документації, із зазначенням строків зберігання документів затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2013 року № 2433/5, зареєстрований в Міністерстві  юстиції України   19 листопада 2013 року за № 1963/24495 

Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 затверджено наказ “Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів”. Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 17.04.2012 за № 571/20884

Інструкції 

Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства (Наказ Міністерства юстиції України від 21.09.2015 № 1786/5/272)

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 25.09.2013 року № 2013/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.09.2013 року за № 1660/24192

 Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (від 30.11.2011 р. № 1242, зі змінами від  23.09.2014 № 484)

 Норми

(Нове!) Типові норми часу і виробітку на основні види, що виконуються в архівних установах. (Затверджено наказом Державної архівної служби України № 45 від 29.04.2020). (файл у форматі pdf)

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003. (файл у форматі pdf)

Основні вимоги щодо подання на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області документів підприємств, установ та організацій міста й області. Процедура розгляду та прийняття відповідного рішення. (файл у форматі pdf)

Методичні рекомендації

(Нове!) Методичні рекомендації “Організація архівної справи в територіальній громаді. Методичні рекомендації. Частина 1. Архівні підрозділи ОМС” / Укрдержархів ; упоряд. : М.І. Кузнєцова, Л.Л. Левченко. Під ред. Л.Л. Левченко. – Київ, 2020. – 62 с. (Файл у форматі PDF – 1,97 МБ)

Методичні рекомендації «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 2. Організація роботи архівних відділів районних державних адміністрацій» (Файл у форматі PDF – 2,5 МБ)

Методичні рекомендації з підготовки Положення про архівний підрозділ громадського об’єднання, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих на приватній форма власності. Схвалене протоколом засідання науково-методичної комісії Укрдержархіву 20 червня 2019 року № 6. (Файл у форматі PDF – 413 МБ)

 Методичні рекомендації з підготовки Положення про архівний підрозділ державної наукової установи, музею та бібліотеки. Схвалене протоколом засідання науково-методичної комісії Укрдержархіву 20 червня 2019 року № 6. (Файл у форматі PDF – 408 МБ)

 Методичні рекомендації з підготовки Положення про експертну комісію громадського об’єднання, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності. Схвалене протоколом засідання науково-методичної комісії Укрдержархіву 20 червня 2019 року № 6. (Файл у форматі PDF – 565 МБ)

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. (Затверджено Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 14.07.2016 № 2). Файл у форматі PDF – 1,05 МБ

Про внесення змін до методичних рекомендацій з розроблення Положення про державний архів області, міст Києва і Севастополя, затверджених наказом Укрдержархіву від 18.01.2013 № 4 (файл у форматі PDF – 117 КБ)  (Наказ Укрдержархіву від 26.01.2015 № 9) – файл у форматі PDF – 80 КБ)

Фондування документів НАФ.  Методичні рекомендації схвалені НМР Держкомархіву України від 22.12.2009 протокол № 5.  (файл у форматі pdf )

Регламенти

Регламент функціонування веб-сайту Державного архіву Харківської області в мережі Інтернет. Наказ держархіву № 34 від 08.05.2013 (файл у форматі pdf)

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Інформаційні матеріали

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

План заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Новини Європейської інтеграції

Євроінтеграційний дайджест:

Випуск № 81 від 11 березня 2024 року.
Випуск № 80 від 4 березня 2024 року.
Випуск № 79 від 26 лютого 2024 року.
Випуск № 78 від 19 лютого 2024 року.
Випуск № 77 від 12 лютого 2024 року.
Випуск № 76 від 5 лютого 2024 року.
Випуск № 75 від 29 січня 2024 року.
Випуск № 74 від 22 січня 2024 року.
Випуск № 73 від 15 січня 2024 року.
Випуск № 72 від 8 січня 2024 року.

Випуск № 61 від 16 жовтня 2023 року
Випуск №60 від 9 жовтня 2023 року

Випуск №56 від 11 вересня 2023 року
Випуск №55 від 4 вересня 2023 року
Випуск №54 від 28 серпня 2023 року
Випуск №53 від 21 серпня 2023 року
Випуск №52 від 14 серпня 2023 року
Випуск №51 від 7 серпня 2023 року
Випуск №50 від 31 липня 2023 року
Випуск №49 від 24 липня 2023 року
Випуск №48 від 17 липня 2023 року
Випуск №47 від 10 липня 2023 року
Випуск №46 від 3 липня 2023 року

Випуск №42 від 5 червня 2023 року
Випуск №41 від 29 травня 2023 року
Випуск №40 від 22 травня 2023 року
Випуск №39 від 15 травня 2023 року
Випуск №38 від 8 травня 2023 року
Випуск №37 від 1 травня 2023 року
Випуск №36 від 24 квітня 2023 року
Випуск №35 від 18 квітня 2023 року
Випуск №34 від 10 квітня 2023 року
Випуск №33 від 3 квітня 2023 року

Оберіть мову

Архів новин

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Реєстрація

Зареєструватися
Besucherzahler russian ladies
счетчик посещений