Допоміжне меню

tyzhden-prava
qiFsB_croper_ru444

Запобігання проявам корупції

07.07.2020Распечатать

Відповідальна за організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Державному архіві Харківської області Буличева Оксана Олександрівна, завідувач сектору управління персоналом, e-mail:  skr_archive_kh@arch.gov.uaтел. 715-72-17

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”. Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Закон України Про державну службу” 

Закон України “Про запобігання корупції”

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. (Затверджено Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 14.07.2016 № 2). м. Київ, 2016 (файл у форматі PDF – 1,05 МБ)

Регіональна Програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2016 – 2017 роки (файл у форматі PDF – 676 Кб)

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю (Затверджено Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 13.02.2020 № 1). (файл у форматі PDF – 1,13 Мб)

Процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання службових обов’язків працівниками Державного архіву Харківської області на 2018 рік (файл у форматі PDF  – 6,26 Мб) 

План заходів, спрямованих на запобігання корупції 

Етична поведінка державних службовців

Поради щодо правил поведінки державних службовців, які сприяють запобіганню проявам корупції 

Нормативна – правова база

Антикорупційне законодавство. Додаткові заходи фінансового контролю. Повідомлення про факт суттєвої зміни майнового стану суб’єкта декларування (Файл у форматі PDF – 10,1 Мб)

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції  щодо заповнення електронних декларацій (у відео –  форматі) (посилання на сайт Національного агентства)

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо декларування, роз’яснення, порядки тощо в тому числі: 

1. Рішення від 10.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088, Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

2. Рішення від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089, Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

3. Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

4. Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

5. Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

6. Рішення від 11.08.2016 №3 Національного агентства з питань запобігання корупції “Про роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю.

7. “Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю” (із змінами, внесиними рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №18 від 06.09.2016).

8. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.08.2016 №1 “Про внесення змін до деяких ріщень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”.

9. До відома суб’єктів декларування – осіб, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», інших осіб, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону.

10. Стан сумісності засобів ЕЦП. Програмне забезпечення для перевірки стану сумісності засобів ЕЦП з програмним забезпеченням центрального засвідчувального органу.

11. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №18 “Про внесення зміни в Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю”.

12. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №17 “Про внесення змін до Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №4 “Про затвердження Технічних вимог до форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування”.

13. Технічні вимоги до полів форми декларації осіб, уповноавжених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

14. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 30.09.2016 №56 “Про внесення змін в Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю”.

15. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.11.2016 № 106 “Про внесення змін до Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю”.

16. Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (із змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 16.03.2017 № 85).

17. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 16 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій».

18. Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

19. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

20. Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

2020 рік

План заходів Державного архіву Харківської області щодо запобігання корупції на 2020 рік (файл у форматі PDF – 7,06 Мб)

2019 рік

Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у Державному архіві Харківської області у 2019 році (файл у форматі PDF – 185 Кб)

План заходів Державного архіву Харківської області щодо запобігання корупції на 2019 рік (файл у форматі PDF – 6,41 Мб)

2018 рік

Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у Державному архіві Харківської області у 2018 році (файл у форматі PDF – 174 КБ)

2017 рік

Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у Державному архіві Харківської області у 2017 році (файл у форматі PDF – 157 КБ)

Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у Державному архіві Харківської області у І півріччі 2017 року (файл у форматі PDF – 48 КБ)

2016 рік

Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у Державному архіві Харківської області у 2016 році (файл у форматі PDF – 170 КБ)

Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у Державному архіві Харківської області у I півріччі 2016 року (файл у форматі PDF – 146 КБ)

Процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання службових обов’язків державними службовцями Державного архіву Харківської області на 2016 рік (файл у форматі PDF – 7,21 МБ)

2015 рік

Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у Державному архіві Харківської області у 2015 року (файл у форматі PDF – 152 КБ)

Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у Державному архіві Харківської області у I півріччі 2015 року (файл у форматі PDF – 163 КБ)

Процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання службових обов’язків державними службовцями Державного архіву Харківської області на 2015 рік (файл у форматі PDF – 8,04 МБ)

2014 рік

Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у Державному архіві Харківської області у 2014 році  (файл у форматі PDF – 155 Кб)

Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у Державному архіві Харківської області у I півріччі 2014 року

Процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання службових обов’язків державними службовцями Державного архіву Харківської області на 2014 рік

2013 рік 

Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у Державному архіві архіві Харківської області у 2013 року

Оберіть мову

Архів новин

Грудень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Реєстрація

Зареєструватися
Besucherzahler russian ladies
счетчик посещений