- Державний Архів Харківської Області - http://archives.kh.gov.ua -

Звіти

Звіти Державного архіву Харківської області 

Паспорт архіву станом на 01.01.2021 р. [1](файл у форматі PDF – 561 КБ)

Звіти

2020 рік

Звіт про роботу Державного архіву Харківської області та архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад міст обласного значення [2] (Форма № 8) (файл у форматі PDF –  692 Кб)

Пояснювальна записка до звіту про роботу Державного архіву Харківської області та архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад міст обласного значення  (Форма 8) [3](файл у форматі PDF –  154 Кб)

Звіт про виконання плану наукової та методичної ради за 2020 рік [4] (Форма 9) (файл у форматі PDF –  63,9 Кб)

Пояснювальна записка до звіту про виконання плану наукової та методичної ради за 2020 рік (Форма 9) [5] (файл у форматі PDF –  84,2 Кб)

Звіт про виконання плану науково-публікаційної роботи за 2020 рік [6] (Форма 10) (файл у форматі PDF –  57 Кб)

Пояснювальна записка до звіту про виконання плану наукової та методичної ради за 2020 рік [7] (Форма 10) (файл у форматі PDF –  81 Кб)

Звіт про виконання плану впровадження наукових та методичних розробок за 2020 рік [8]  (Форма 11) (файл у форматі PDF –  58 Кб)

Пояснювальна записка до звіту про виконання плану впровадження наукових та методичних розробок за 2020 рік (Форма 11) [9] (файл у форматі PDF –  163 Кб)

2019  рік

Звіт про роботу Державного архіву Харківської області та архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад області та виконання плану розвитку архівної справи за 2019 рік (Форма № 1) [10] (файл у форматі PDF – 516 Кб)

Пояснювальна записка до звіту про роботу Державного архіву Харківської області  та виконання плану розвитку архівної справи за 2019 рік  [11] (файл у форматі PDF – 263 Кб)

Звіт про виконання плану наукової та методичної роботи за 2019 рік [12]

Звіт про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел формування НАФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та /або  юридичними особами приватного права, приватних архівних зібраннях станом на 01.01.2019 р. (Форма № 4) [13] (файл у форматі PDF – 120 Кб)

Пояснювання до звіту про виконання плану наукової та методичної роботи за 2019 рік [14]  (файл у форматі PDF – 78,9 Кб)

Звіт про виконання плану публікаційної роботи за 2019 рік (Форма 3) [15] (файл у форматі PDF – 60,2 Кб)

Пояснення до звіту про виконання плану публікаційної роботи за 2019 рік [16] (файл у форматі PDF – 84,5 Кб)

Звіт про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел формування НАФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та /або  юридичними особами приватного права, приватних архівних зібраннях станом на 01.01.2020 р. [17] (Форма № 4) (файл у форматі PDF – 119 Кб)

Звіт про мережу архівних установ на 01.01.2020 р. [18] (Форма № 5)  (файл у форматі PDF – 99,4 Кб)

Пояснення до звіту про мережу архівних установ   [19](файл у форматі PDF – 82,7 Кб)

2018

Звіт про роботу Державного архіву Харківської області та архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад області та виконання плану розвитку архівної справи за 2018 рік (Форма № 1) [20] (файл у форматі PDF – 493 Кб)

Пояснювальна записка до звіту про роботу Державного архіву Харківської області  та виконання плану розвитку архівної справи за 2018 рік [21]  (файл у форматі PDF – 249 Кб)

Звіт про виконання плану наукової та методичної роботи за 2018 рік (Форма № 2) [22] (файл у форматі PDF – 141 Кб)

Пояснювання до звіту про виконання плану наукової та методичної роботи за 2018 рік [23] (файл у форматі PDF – 133 Кб)

Звіт про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел формування НАФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та /або  юридичними особами приватного права, приватних архівних зібраннях станом на 01.01.2019 р. (Форма № 4) [13] (файл у форматі PDF – 120 Кб)

Звіт про мережу архівних установ на 01.01.2019 р. (Форма № 5)  [24] (файл у форматі PDF – 99,9 Кб)

Пояснення до звіту про мережу архівних установ [25] (файл у форматі PDF – 85,7 Кб)

Звіт про роботу науково-методичної ради Державного архіву Харківської області за 2018 рік  [26](файл у форматі PDF – 89,2 Кб)

Звіт про роботу експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області [27](файл у форматі PDF – 0,99 Мб)

2017

Звіт про виконання Плану розвитку архівної справи за 2017 рік [28] (файл у форматі PDF – 316 Кб)

Пояснювальна записка до звіту про виконання Плану розвитку архівної справи за 2017 рік [29] (файл у форматі PDF – 128 Кб)

Звіт про роботу Державного архіву Харківської області  за 2017 рік  [30](файл у форматі PDF – 403 Кб)

Звіт про мережу місцевих архівних установ станом на 01.01.2018 року [31] (файл у форматі PDF – 342 Кб)

Звіт про роботу трудових архівів станом на 01.01.2018 р. [32] (файл у форматі PDF – 106 Кб)

Звіт про стан та обсяг документів, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій та приватних архівних зібраннях станом на 01.01.2018 року [33] (файл у форматі PDF – 117 Кб)

Звіт про стан і обсяг архівних документів, що зберігаються в приватних архівних установах та проведення перевірянь їх роботи  станом на 01.01.2018 [34] (файл у форматі PDF  – 89,2 Кб)

Звіт про виконання плану впровадження наукових і методичних розробок за 2017 рік [35] (файл у форматі PDF  – 98,5 КБ)

Звіт про виконання плану науково-дослідної та методичної роботи за 2017 рік  [36](файл у форматі PDF  – 89,1 КБ)

Звіт про роботу ЕПК за 2017 рік [37] (файл у форматі PDF  – 143 Кб)

Звіт про роботу науково-методичної ради за 2017 рік [38] (файл у форматі PDF  – 112 Кб)

2016

Звіт про виконання Плану розвитку архівної справи за 2016 рік [39] (файл у форматі PDF – 345 Кб)

Звіт про роботу Державного архіву Харківської області [40](файл у форматі PDF – 365 Кб)

Пояснювальна записка до звіту про виконання Плану розвитку архівної справи за 2016 рік [41](файл у форматі PDF – 136 Кб)

Звіт про роботу науково-методичної ради Державного архіву Харківської області за 2016 рік [42](файл у форматі PDF – 91,6 Кб)

Звіт про мережу місцевих архівних установ станом на 01.01.2017 року [43] (файл у форматі PDF – 340 Кб)

Звіт про роботу трудових архівів  [44](файл у форматі PDF – 106 Кб)

Звіт про стан та обсяг документів, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій та приватних архівних зібраннях станом на 01.01.2017 року [45] (файл у форматі PDF – 114 Кб)

Звіт про стан і обсяг архівних документів, що зберігаються в приватних архівних установах та проведення перевірянь їх роботи  станом на 01.01.2017  [46](файл у форматі PDF  – 89,2 Кб)

Звіт про виконання плану впровадження наукових і методичних розробок за 2016 рік  [47](файл у форматі PDF  – 95,5 КБ)

Звіт про виконання плану науково-дослідної та методичної роботи за 2016 рік  [48](файл у форматі PDF  – 97,7 Кб)

Звіт про роботу ЕПК за 2016 рік [49] (файл у форматі PDF  – 144 Кб)

Звернення громадян

2018

Звіт про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Харківської області за 2018 рік [50]  (файл у форматі PDF – 128 КБ)

2017 рік

Звіт про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Харківської області за I півріччя 2017 року [51]  (файл у форматі PDF – 164 КБ)

2016 рік

Звіт про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Харківської області за 2016 року  [52] (файл у форматі PDF – 141 КБ)

Звіт про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Харківської області за  9 місяців 2016 року [53]  (файл у форматі PDF – 139 КБ)

З [54]віт про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Харківської області за  I півріччя 2016 року [54]  (файл у форматі PDF – 37 КБ)

Звіт про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Харківської області за  I квартал 2016 року [55] (файл у форматі PDF – 85,3 КБ)

2015 рік

Звіт про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Харківської області за  2015 року [56] (файл у форматі PDF – 164 КБ)

Звіт про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Харківської області за 9 місяців 2015 року [57] (файл у форматі PDF – 138 КБ)

Звіт про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Харківської області за  I півріччя 2015 року [57] (файл у форматі PDF – 126 КБ)